ภาพยนตร์โฆษณา

วิถีแม่ชมต้องเบบี้เลิฟพรีเมียมโกลด์ #MyBabyMyWay (15 sec)

วิถีแม่ชมเลือกผ้าอ้อมให้คู่แฝด ก็ต้องเบบี้เลิฟ พรีเมียม โกลด์ ใหม่! เท่านั้น ผ้าอ้อม คุณภาพพรีเมียมระดับ 5 ดาว ซึมซับเหนือกว่า นุ่มยิ่งกว่าที่เคยมี

ภาพยนตร์โฆษณา

วิถีแม่ชมต้องเบบี้เลิฟพรีเมียมโกลด์ #MyBabyMyWay (15 sec)

วิถีแม่ชมเลือกผ้าอ้อมให้คู่แฝด ก็ต้องเบบี้เลิฟ พรีเมียม โกลด์ ใหม่! เท่านั้น ผ้าอ้อม คุณภาพพรีเมียมระดับ 5 ดาว ซึมซับเหนือกว่า นุ่มยิ่งกว่าที่เคยมี

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.