ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์แพ้นส์ พลัส #ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์แพ้นส์ พลัส ที่ผ่านการทดสอบ ไฮโป-อัลเลอร์เจนิค พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของลูกน้อย

ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์แพ้นส์ พลัส #ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์แพ้นส์ พลัส ที่ผ่านการทดสอบ ไฮโป-อัลเลอร์เจนิค พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของลูกน้อย

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.