ภาพยนตร์โฆษณา

Let's Play! ยิ่งเล่น ยิ่งดีกับลูก เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม สูตรใหม่

เพราะยิ่งช่วยกันเล่นยิ่งดีกับลูก! เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม สูตรใหม่ นุ่มขึ้น ซึมซับยาวนานถึง 10 ชั่วโมง พร้อมขอบเอวยืดหยุ่นได้ถึง 2.5 เท่า สวมใส่สบาย เล่นท่าไหนก็ไม่ห่วงเลอะ! ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอ์เจนิกไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

ภาพยนตร์โฆษณา

Let's Play! ยิ่งเล่น ยิ่งดีกับลูก เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม สูตรใหม่

เพราะยิ่งช่วยกันเล่นยิ่งดีกับลูก! เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม สูตรใหม่ นุ่มขึ้น ซึมซับยาวนานถึง 10 ชั่วโมง พร้อมขอบเอวยืดหยุ่นได้ถึง 2.5 เท่า สวมใส่สบาย เล่นท่าไหนก็ไม่ห่วงเลอะ! ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอ์เจนิกไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.