ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สนับสนุนการช่วยกันเลี้ยงลูกยิ่งดีต่อลูก

งช่วยกันเลี้ยงลูก ยิ่งดีต่อลูก เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สนับสนุนการช่วยกันเลี้ยงลูก ด้วยเบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สูตรใหม่ เก่งกว่าเดิม มี Miracle Gel ซึมซับดี แห้งเร็วขึ้น และผ่านการทดสอบ​ Hypoallergenic ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ใครๆ ก็เป็นสามีดีเด่นได้

ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สนับสนุนการช่วยกันเลี้ยงลูกยิ่งดีต่อลูก

งช่วยกันเลี้ยงลูก ยิ่งดีต่อลูก เบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สนับสนุนการช่วยกันเลี้ยงลูก ด้วยเบบี้เลิฟ เดย์ไนท์ แพ้นท์ สูตรใหม่ เก่งกว่าเดิม มี Miracle Gel ซึมซับดี แห้งเร็วขึ้น และผ่านการทดสอบ​ Hypoallergenic ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ใครๆ ก็เป็นสามีดีเด่นได้

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.