ภาพยนตร์โฆษณา

เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์เบบี้เลิฟคนใหม่ ในงาน “BabyLove Premium Gold Event presented" #MyBabyMyWay EP2

งานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ เบบี้เลิฟ คุณแม่ชม และสายฟ้า พายุ ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ภาพยนตร์โฆษณา

เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์เบบี้เลิฟคนใหม่ ในงาน “BabyLove Premium Gold Event presented" #MyBabyMyWay EP2

งานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ เบบี้เลิฟ คุณแม่ชม และสายฟ้า พายุ ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.