เปรียบเทียบรุ่นผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ

เปรียบเทียบรุ่นผ้าอ้อม
เบบี้เลิฟ

  การซึมซับ (ครั้ง) ระดับความนุ่ม
วัยแรกเกิด
(New born)
วัยเริ่มขยับตัว
(S)
เริ่มต้นพัฒนาการที่ดีตั้งแต่แรกเกิด
วัยเริ่มคลาน
(M)

วัยเริ่มเกาะยืน
(L)

วัยเริ่มเดิน
(XL)

วัยเริ่มวิ่ง
(XXL)

วัยเริ่มวิ่ง
(3XL)

ผ้าอ้อมแบบเทป


ผ้าอ้อมแบบเทป
ซึมซับดีเยี่ยม
นุ่มพิเศษ

New Born - 5 Kg

3 - 7 Kg

7 - 12 Kg

8 - 14 Kg

ผ้าอ้อมแบบกางเกง

ผ้าอ้อมแบบกางเกง
พลังปกป้องดีเยี่ยม
ซึมซับดีเยี่ยม
นุ่มพิเศษ

4 - 8 Kg

7 - 12 Kg

8 - 14 Kg

17 - 22 Kg

15 - 25 Kg


ผ้าอ้อมแบบกางเกง
ซึมซับดีเยี่ยม
ซึมซับดีเยี่ยม
นุ่มพิเศษ

4 - 8 Kg

7 - 12 Kg

8 - 14 Kg

17 - 22 Kg

15 - 25 Kg

18 - 35 Kg


ผ้าอ้อมแบบกางเกง
กระชับสบายตัว
ซึมซับดี
นุ่มปานกลาง

4 - 8 Kg

7 - 12 Kg

9 - 14 Kg

17 - 22 Kg

15 - 25 Kg

18 - 35 Kg


ผ้าอ้อมแบบกางเกง
ระบายอากาศดีเยี่ยม
ซึมซับดี
นุ่มปานกลาง

4 - 8 Kg

7 - 12 Kg

9 - 14 Kg

12 - 17 Kg

15 - 25 Kg

18 - 35 Kg

ผ้าอ้อมแบบเทป

ผ้าอ้อมแบบกางเกง

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.