ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์ #ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

เล่นสนุก แห้งสบาย ไม่แพ้! ต้องผ้าอ้อม เบบี้เลิฟ เพลย์ แพ้นส์ ที่ผ่านการทดสอบ ไฮโป-อัลเลอร์เจนิค พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของลูกน้อย#ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

ภาพยนตร์โฆษณา

เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์ #ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

เล่นสนุก แห้งสบาย ไม่แพ้! ต้องผ้าอ้อม เบบี้เลิฟ เพลย์ แพ้นส์ ที่ผ่านการทดสอบ ไฮโป-อัลเลอร์เจนิค พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของลูกน้อย#ก้นลูกสำคัญเท่าหน้าลูก

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.