5 ภาวะแทรกซ้อน...คุณแม่ตั้งท้องต้องระวัง

5 ภาวะแทรกซ้อน...คุณแม่ตั้งท้องต้องระวัง 5 ภาวะแทรกซ้อน...คุณแม่ตั้งท้องต้องระวัง 5 ภาวะแทรกซ้อน...คุณแม่ตั้งท้องต้องระวัง

การตั้งครรภ์มีความเสี่ยง อาจเสี่ยงมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ รวมทั้งความสม่ำเสมอ และใส่ใจในการฝากครรภ์ ซึ่งก็มีอาการแพ้ท้อง หนึ่งใน ‘อาการต้องระวังเมื่อเริ่มตั้งครรภ์’ อย่างไรก็ตามก็ยังมี 5 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย สามารถแบ่งตามอายุครรภ์แต่ละไตรมาสดังนี้

อายุครรภ์ ไตรมาสที่ 1 ( 0 - 14 สัปดาห์) ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่

  •  ภาวะที่ 1 การแท้งบุตร
  •  ภาวะที่ 2 การตั้งครรภ์นอกมดลูก

ทั้ง 2 ภาวะนี้ มีอาการเริ่มต้นที่เหมือนกัน คือ เลือดออกจากช่องคลอด หรือปวดท้องน้อย มักจะเกิดในไตรมาสแรก และทำให้ต้องยุติการตั้งครรภ์ในที่สุด ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกต้องพึงเฝ้าระวังและสังเกตตนเองเสมอว่ามีอาการเลือดออกจากช่องคลอดหรือไม่ หากตรวจพบ แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจต่อไป

อายุครรภ์ ไตรมาสที่ 2 (14 - 28 สัปดาห์)
เป็นระยะอายุครรภ์ที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก เพราะเป็นระยะที่รกทำงานได้ดีและทารกอยู่ในระยะเจริญเติบโต มีพัฒนาการ อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสพบ และต้องรีบให้การดูแลรักษา คือ

  •  ภาวะที่ 3 รกเกาะต่ำ ในการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ รกมักจะเกาะแน่นที่ส่วนบนของมดลูก แต่อาจมีในบางครรภ์ที่รกเกาะบริเวณส่วนล่างของมดลูกลงมาใกล้หรือคลุมปากมดลูก ทำให้การเกาะของรกบริเวณดังกล่าวไม่แข็งแรงเท่าส่วนบน หากมดลูกมีการบีบตัวจะทำให้รกบางตำแหน่งหลุดออกจากตำแหน่งเกาะ และเกิดอาการเลือดออกจากช่องคลอด ดังนั้นหากคุณแม่พบว่ามีเลือดสดออกจากช่องคลอดในไตรมาสที่ 2 ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

อายุครรภ์ ไตรมาสที่ 3 (28 - 40 สัปดาห์)
เป็นอายุครรภ์ระยะใกล้คลอด ดังนั้นคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตตนเองให้มากขึ้น เพราะภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระยะนี้ คือ

  • ภาวะที่ 4 เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ภาวะนี้จะพบได้ประมาณ 10%-15% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด อาการเริ่มต้นที่พบส่วนใหญ่ คือ ท้องแข็งถี่อย่างน้อย 8 รอบต่อชั่วโมง บางรายอาจมีน้ำหรือเลือดออกจากช่องคลอดร่วมด้วย ดังนั้นหากคุณแม่มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการยับยั้งการเจ็บครรภ์และยืดระยะการตั้งครรภ์ให้ยาวนานที่สุด
  • ภาวะที่ 5 ครรภ์เป็นพิษ หรือความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและอาจทำให้คุณแม่เกิดอาการชักหรือเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษมาก่อน โรคอ้วน มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไตบางชนิด เป็นต้น อาการเริ่มต้นที่พบบ่อย คือ อาการปวดศีรษะซึ่งสัมพันธ์กับความดันโลหิตที่สูงขึ้น บางรายอาจมีอาการตามัว หรือจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงแนะนำให้รีบฝากครรภ์แต่เนิ่น ๆ เนื่องจากกระบวนการดูแลปัจจุบันมีการให้ยาป้องกันและลดโอกาสการเกิดครรภ์เป็นพิษ สำหรับคุณแม่ที่ไม่มีความเสี่ยง แนะนำให้หมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการปวดศีรษะ และมีการวัดความดันโลหิตเมื่อสงสัยว่ามีอาการ ว่าความดันโลหิตตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 140 หรือความดันโลหิตตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ต้องรีบไปพบแพทย์

ทั้ง 5 ภาวะอาจจะน่ากลัวและรุนแรง แต่ถ้าเริ่มต้นฝากครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสแรกและฝากครรภ์สม่ำเสมอ รวมทั้งหมั่นสังเกตอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์จะช่วยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ขอให้คุณแม่มีความสุขกับการตั้งครรภ์และมีอาการแพ้ท้องที่ไม่รุนแรง

ขอบคุณข้อมูลจาก นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ด้วยนะคะ

 ซึ่งหากคุณแม่ท่านไหนที่ใกล้คลอด อย่าลืมจัดกระเป๋าเตรียมคลอดและพก ‘ผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ อีซี่เทป’ สูตรใหม่! ที่ออกแบบพิเศษเพื่อเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะ เพราะผ่านการทดสอบ ไฮโปอัลเลอร์เจนิก ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้* อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง ผิวสัมผัสนุ่ม ไม่บาดผิวลูกน้อย มาพร้อมเทคโนโลยีทริปเปิ้ลล็อก 3 ขั้น ป้องกันการรั่วซึม*** และซึมซับได้ยาวนานถึง 10 ชม.**

สามารถตามไปช้อปได้ที่ BabyLove Online Shop

*ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองในกลุ่มทดลอง จากผลการทดสอบ โดยบริษัท Dermscan Asia ประเทศไทย ยกเว้นการแพ้ หรือการระคายเคืองส่วนบุคคล และไม่รวมถึงการแพ้เนื่องจากการใส่ผ้าอ้อมเป็นระยะเวลานาน หากเป็นการแพ้ระคายเคืองส่วนบุคคลแนะนำให้ปรึกษาแพทย์
**ระยะเวลาการซึมซับขึ้นอยู่กับปริมาณปัสสาวะของลูกน้อยแต่ละคน โดยเปรียบเทียบภายในกลุ่มสินค้าเบบี้เลิฟเท่านั้น
​***แผ่นซึมซับ ขอบขาตั้ง และยางยืดโอบกระชับรอบตัว ป้องกันการรั่วซึม

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.