โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

  1. เบบี้เลิฟจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรดเลือกชมเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

  2. เว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์เท่านั้น

  3. เว็บไซต์นี้เสนอทางเลือกข้อมูลผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ การเลือกซื้อผ้าอ้อม และบทความน่ารู้เกี่ยวกับคุณแม่และ ลูกน้อย หากท่านเลือกที่จะดูข้อมูลนี้ ถือว่าท่านยอมรับว่าเบบี้เลิฟนำเสนอข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการส่วนบุคคลของท่านโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น

  4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว สำหรับท่านที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยจะได้รับสินค้าตัวอย่างของเบบี้เลิฟ อีซี่เทป จำนวน 3 ชิ้น หรือ เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม จำนวน 2 ชิ้น โดยท่านต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

  เงื่อนไขการรับสินค้าตัวอย่างสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย มีดังนี้

  สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2567
  จะได้รับสินค้าตัวอย่าง เบบี้เลิฟ อีซี่เทป (BabyLove EasyTape) ไซซ์แรกเกิด จำนวน 3 ชิ้น
  สำหรับลูกน้อยแรกเกิดไซซ์ NB ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2567
  จะได้รับสินค้าตัวอย่าง เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม (BabyLove PlayPants Premium) ไซซ์ S จำนวน 2 ชิ้น
  สำหรับลูกน้อยแรกเกิดไซส์ S ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2567
  จะได้รับสินค้าตัวอย่าง เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม (BabyLove PlayPants Premium) ไซซ์ S จำนวน 2 ชิ้น
  สำหรับลูกน้อยไซส์ M ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2567
  จะได้รับสินค้าตัวอย่าง เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม (BabyLove PlayPants Premium) ไซซ์ M จำนวน 2 ชิ้น
  สำหรับลูกน้อยไซส์ L ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2567
  จะได้รับสินค้าตัวอย่าง เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นท์ พรีเมียม (BabyLove PlayPants Premium) ไซซ์ L จำนวน 2 ชิ้น

  ผู้ได้รับสินค้าตัวอย่าง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

  ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านตกลงที่จะได้รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเบบี้เลิฟผ่านทางอีเมล์

  5. การลงทะเบียนกับเบบี้เลิฟ ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ขนาดผ้าอ้อมของลูก ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นปัจจุบัน เป็นความจริง ถูกต้องแม่นยำ พิสูจน์ได้ และสมบูรณ์ และหากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลต่อการประมวลผลของเว็บไซต์ โดยทางเบบี้เลิฟจะทำการรวบข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารรวมทั้งโปรโมชั่นของทางเบบี้เลิฟ จนกว่าท่านจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกเว็บไซต์และไม่ประสงค์จะให้เบบี้เลิฟเก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านอีกต่อไป

  6. การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เบบี้เลิฟและกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือจากการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้” เบบี้เลิฟไม่รับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ

  7. เบบี้เลิฟเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องคงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดไว้โดยสมบูรณ์ ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเบบี้เลิฟ

  8. เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า 'เครื่องหมายการค้า') ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของเบบี้เลิฟ ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าโดยนัย นิ่งเฉย หรือในลักษณะใดก็ตามในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเบบี้เลิฟ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าเบบี้เลิฟจะดำเนินการทางกฎหมายซึ่งรวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์

  9. รูปภาพบุคคลหรือสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเบบี้เลิฟหรือเบบี้เลิฟนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน หากมิได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่ระบุไว้ในที่อื่นของเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือ กฎหมายในการเผยแพร่ ตลอดจนข้อบังคับและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

  10. หากท่านพบเห็นการดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ท่านอื่นลงประกาศหรืออยู่ในเว็บไซต์ และท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อมาที่บริษัท ดี เอส จี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  11. โปรดเข้าใจว่า การนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ทั้งเบบี้เลิฟและผู้ใช้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือบริการหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ และมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการเจ็บป่วยบางอย่างหรือคำถามอันเกี่ยวเนื่องกับอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านกฎหมาย ควรขอคำแนะนำจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก่อนที่ท่านจะใช้วิธีการรักษาใดๆ ก็ตาม

  12. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เบบี้เลิฟจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นๆ หรือบทวิจารณ์ต่อเนื่องในเว็บไซต์อื่นๆ การรวบรวมลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ดังกล่าวจากเบบี้เลิฟ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ห้ามมิให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเบบี้เลิฟ

  13. เบบี้เลิฟไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเบบี้เลิฟจะใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

  14. เบบี้เลิฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

  15. เบบี้เลิฟสามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ โดยการอัปเดตและโพสต์เวอร์ชันใหม่ลงในเว็บไซต์ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงข้อความเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลผูกพันกับท่าน ดังนั้นท่านควรเยี่ยมชมหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลกับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่โพสต์ และหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขนี้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันทีในขณะนั้น และ/หรือบอกเลิกการเป็นสมาชิกเว็บไซต์

  16. เบบี้เลิฟขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ วิดิโอคลิป และประโยคที่ไม่เหมาะสมในหัวข้อสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  17. ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

สิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

  1. เบบี้เลิฟเป็นผู้ดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  2. เบบี้เลิฟไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ต่อบุคคลอื่นๆ ซึ่งเบบี้เลิฟ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่น โดยที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอเหล่านั้น หากท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้นๆได้ หรือเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วม ในรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ทั้งสิ้น

  3. เบบี้เลิฟจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันที่สุด หากท่านมีความประสงค์ และติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือติดต่อเฟซบุ๊ก BabyLove

  4. หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เบบี้เลิฟเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเบบี้เลิฟได้โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือติดต่อเฟซบุ๊ก BabyLove หากท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อขอยกเลิก หรือระงับ การเป็นสมาชิกได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อเฟซบุ๊ก BabyLove

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.