promotion_banner2023 promotion_banner2023 promotion_banner2023

โปรโมชั่นและกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นพิเศษ
จากผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ

เบบี้เลิฟ ส่งมอบความช่วยเหลือ ความห่วงใยให้ครอบครัวและเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส แก่มูลนิธิดวงประทีป และ มูลนิธิเด็ก

29 ธันวาคม 2564
เพราะเบบี้เลิฟเข้าใจและห่วงใยทุกครอบครัว ในสถานการณ์ช่วงนี้ เราจึงเดินหน้าตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างไม่ลดละ ด้วยการส่งมอบความช่วยเหลือ ความห่วงใยให้ครอบครัวและเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป เบบี้เลิฟ ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป รวมมูลค่า 212,333 บาท และ มูลนิธิเด็ก รวมมูลค่า 206,100 บาท เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความห่วงใยจากเบบี้เลิฟสู่ เด็กๆ ครอบครัวและชุมชน ค่ะ
 

สั่งซื้อออนไลน์

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.