ข้อควรรู้! เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค COVID-19

ข้อควรรู้! เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค COVID-19 ข้อควรรู้! เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค COVID-19 ข้อควรรู้! เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค COVID-19

การให้นมแม่ในช่วง COVID-19

ในช่วงที่ยังมีการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องนั้น คุณแม่หลายท่านคงมีความกังวลใจเกี่ยวกับการให้นมแม่ ว่าเราควรทำอย่างไรหากคุณแม่ติดเชื้อ COVID-19 หรือหากคุณแม่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดจะยังสามารถให้นมแม่ได้หรือไม่ และจะทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง ให้ไม่ติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย เพราะในเด็กเล็กนั้นยังไม่มีวัคซีนเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการให้นมแม่ในยุค COVID-19

องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า  ควรส่งเสริมให้คุณแม่ทุกท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 เนื่องจากยังไม่มีรายงานกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ก็ยังพบรายงานการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในน้ำนมแม่ที่เคยป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าสามารถป้องกันไวรัส COVID-19

นอกจากนี้น้ำนมแม่นั้นยังมีสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ดังนั้นลูกน้อยอายุน้อยกว่า 6 เดือน จึงควรจะได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว และลูกน้อยมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ควรเลี้ยงด้วยนมแม่ควบคู่กับการให้อาหารเสริมตามวัย
กรณีที่คุณแม่ติด COVID-19 หรือสงสัยว่าจะติด COVID-19

  1. หากอาการไม่รุนแรง คุณแม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ แต่ต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยคุณแม่ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน้ำ หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% และห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปากรวมถึงการหอมแก้มลูกด้วย
  2. หากคุณแม่มีอาการรุนแรง ไข้สูงหรือไอมากแต่ยังสามารถเก็บน้ำนมได้ ควรบีบหรือปั๊มเก็บน้ำนมและให้คุณพ่อหรือคนในบ้านเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกน้อยแทน การบีบหรือปั๊มน้ำนมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้น้ำนมคุณแม่ยังคงสภาพในการผลิตน้ำนมทำให้สามารถกลับมาให้นมแก่ลูกน้อยได้เมื่อหายป่วยแล้ว
  3. หากคุณแม่มีอาการป่วยหนักจนไม่สามรถบีบหรือปั๊มน้ำนมเก็บไว้ได้ อาจให้นมผงตามวัยของลูกน้อยเป็นการชั่วคราวจนกว่าคุณแม่จะหายดี และกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ คุณแม่ยังควรจัดการทำความสะอาดผิวสัมผัสทุกที่ที่ได้ไปสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% คุณแม่ควรพกผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษทิชชู่ที่พร้อมปิดปากเสมอถ้าจาม และมีการทิ้งพร้อมทำลายขยะเหล่านี้อย่างมิดชิด นอกจากนี้ยังควรล้างอุปกรณ์ปั๊มนมแม่ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์การป้อนนมทุก ๆ ครั้งหลังใช้งาน

กรณีที่ลูกน้อยป่วยเป็น COVID-19 คุณแม่สามารถให้นมลูกน้อยได้ตามปกติ เพราะนมแม่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสารภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณแม่จะถ่ายทอดมายังลูกน้อยผ่านทางน้ำนมแม่ ช่วยให้ลูกน้อยได้ต่อสู้กับโรคภัย และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้นมลูกน้อย

กรณีที่คุณแม่เพิ่งได้รับวัคซีน COVID-19 คุณแม่สามารถให้นมลูกน้อยได้ตามปกติ

การป้องกัน COVID-19 ให้แก่ลูกน้อยที่ดีที่สุด คือ

การป้องกันที่ตัวคุณแม่และคนรอบข้างของลูกน้อยไม่ให้เจ็บป่วยจาก COVID-19 เพราะลูกน้อยมักจะรับเชื้อ COVID-19 จากคนใกล้ตัว ดังนั้นคุณแม่และคนรอบข้างทุกคนจึงควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ออกไปสถานที่เสี่ยงถ้าไม่จำเป็น และเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็ควรใส่หน้ากากตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และควรได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วน

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณหมอแอน พญ.ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.