การคาดคะเนความยาวของตัวทารก ศัทพ์ที่แม่ควรรู้ก่อนไปอัลตราซาวด์

การคาดคะเนความยาวของตัวทารก ศัทพ์ที่แม่ควรรู้ก่อนไปอัลตราซาวด์ การคาดคะเนความยาวของตัวทารก ศัทพ์ที่แม่ควรรู้ก่อนไปอัลตราซาวด์ การคาดคะเนความยาวของตัวทารก ศัทพ์ที่แม่ควรรู้ก่อนไปอัลตราซาวด์

    

          แน่นอนว่าคุณแม่ทุกคนเมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ คงอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวน้อยในครรภ์มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลในทุกวันนี้ ทำให้การอัลตราซาวด์มีความแม่นยำเหมือนตาเห็น ซึ่งหนึ่งวัตุประสงค์หลักของการอัลตราซาวด์คือการตรวจอายุครรภ์ ตรวจหาความยาวของทารก เพื่อคำนวณวันครบกำหนดคลอดโดยประมาณ

และเมื่อคุณแม่จะไปทำการอัลตราซาวด์ คงจะต้องเจอกับศัพท์ตัวย่อแปลกๆทางการแพทย์ที่ไม่เคยเห็นกัน หรืออาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณหมอพูดถึง โดยเฉพาะคำศัพท์แพทย์ที่อยู่ในรูปอัลตราซาวด์ เราจึงนำตัวย่อทางการแพทย์ที่ควรรู้ก่อนไปอัลตราซาวด์มาแนะนำกัน  เวลาคุณหมออธิบาย จะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

CRL   = Crown-Rump Length ความยาวของตัวอ่อน

LMP   = Last Menstrual Period วันแรกของประจำเดือนสุดท้าย

EDD   = Estimated Delivery Date วันที่ครบกำหนดคลอด

โดยตัวย่อเหล่านี้จะปรากฏบนจอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นขณะกำลังอัลตราซาวด์ลูกน้อยอยู่

ความยาวของทารก (CRL) คือ ระยะที่ยาวที่สุดของตัวอ่อนหรือทารก โดยวัดความยาวจากยอดศีรษะ (crown) ถึงส่วนล่างสุดของสะโพก (rump) การวัดความยาวของทารกจะมีประโยชน์ในการทำนายอายุครรภ์ได้ดีในไตรมาสแรก ซึ่งถือว่าเป็นตัววัดที่แปรปรวนน้อยและมีความถูกต้องแม่นยำในการทำนายอายุครรภ์มากที่สุด แต่ความถูกต้องแม่นยำในการทำนายอายุครรภ์จะลดลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นเนื่องจากทารกมักจะงอตัวหรือเหยียดตัวได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป และหลังอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ไปแล้วทารกจะมีขนาดยาวเกินไปจนไม่สามารถวัดได้ตลอดแนวจากภาพเดียว

และอีกวิธีที่จะทราบความยาวของทารก (CRL) สำหรับคุณแม่ที่ทราบอายุครรภ์ตัวเอง จะสามารถคะเนความยาวของทารกได้ จากการศึกษาและรวบรวมสถิติมาเป็นเวลานาน สูติแพทย์ใช้การคำนวณความยาวของทารกในครรภ์ คือ ภายใน 5 เดือนแรก นำจำนวนเดือนของการตั้งครรภ์ยกกำลัง 2 และตั้งแต่เดือนที่ 6 ขึ้นไป ให้เอา 5 ไปคูณกับจำนวนเดือน จะได้เป็นความยาวในหน่วยเซนติเมตร ดังนี้

อายุครบ 1 เดือน 1x1 ยาวเท่ากับ 1 cm.

อายุครบ 2 เดือน 2x2 ยาวเท่ากับ 4 cm.

อายุครบ 3 เดือน 3x3 ยาวเท่ากับ 9 cm.

อายุครบ 4 เดือน 4x4 ยาวเท่ากับ 16 cm.

อายุครบ 5 เดือน 5x5 ยาวเท่ากับ 25 cm.

อายุครบ 6 เดือน 6x5 ยาวเท่ากับ 30 cm.

อายุครบ 7 เดือน 7x5 ยาวเท่ากับ 35 cm.

อายุครบ 8 เดือน 8x5 ยาวเท่ากับ 40 cm.

อายุครบ 9 เดือน 9x5 ยาวเท่ากับ 45 cm.

อายุครบ 10 เดือน 10x5 ยาวเท่ากับ 50 cm.

          การที่เราสามารถคาดคะเนความยาวของตัวทารกได้นั้นโดยใช้วิธี CRL จะมีความแม่นยำสูงสุดในทารกช่วง 7- 10 สัปดาห์ เมื่ออายุครรภ์เข้าสัปดาห์ที่ 14 แล้วมีความจำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นในการคำนวณร่วมกันเพื่อความแม่นยำ ในการกำหนดวันคลอดหรือตรวจหาความผิดปรกติที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายลูกน้อยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสารรักลูก

 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.