ซีรีส์ รอบรู้เรื่องเบบี๋ กับเบบี้เลิฟ

ลูกน้อยได้รับนมเพียงพอหรือไม่จะทราบได้อย่างไร

แนะนำวิธีการสังเกตให้ลูกน้อยทานนมให้เพียงพอ

ซีรีส์ รอบรู้เรื่องเบบี๋ กับเบบี้เลิฟ

ลูกน้อยได้รับนมเพียงพอหรือไม่จะทราบได้อย่างไร

แนะนำวิธีการสังเกตให้ลูกน้อยทานนมให้เพียงพอ

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.