การป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

การป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับคุณแม่และลูกน้อย การป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับคุณแม่และลูกน้อย การป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

การป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

อาการของผู้ที่เป็นโรคนี้

จะแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่ไม่แสดงอาการใด ๆ เลยแต่สามารถแพร่เชื้อได้ บางรายมีอาการไอ บางรายมีไข้ และไอมีเสมหะ ผู้สูงวัยอาจจะมีไข้และหายใจเร็ว หอบ จากปอดบวม และเมื่อป่วยรุนแรง จะหายใจเร็ว หอบ จนเสียชีวิตได้ จากข้อมูลที่มี พบว่าเด็กก็พบมีการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ แต่อาการจะไม่รุนแรงเหมือนกับผู้สูงอายุ

การแพร่เชื้อ สามารถติดต่อได้โดยทาง

1. ผ่านทางฝอยละออง โดยฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplet) และฝอยละอองขนาดเล็ก (เล็กกว่า 5 ไมครอนเรียกว่า aerosol) สูดเข้าไปในทางเดินหายใจ ถ้าอยู่ใกล้ผู้ที่ป่วยในระยะ 1-2 เมตรจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอจามรดกันโดยตรง

2. แพร่เชื้อโดยการสัมผัส เช่น การจับมือกันหรือมือจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมา จับบริเวณใบหน้าของตนเอง

3. การแพร่ทางอุจจาระ อาจมีความเป็นไปได้เพราะเชื้อออกมาทางอุจจาระได้ด้วย ดังนั้นเวลากดชักโครก จึงควรปิดฝาชักโครก และล้างมือทุกครั้ง

วิธีป้องกันตัวคุณแม่และลูกน้อยจากไวรัส COVID-19

1. อยู่ห่างจากผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการไออย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่

2. ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม โดยไอหรือจามลงใส่ข้อพับแขนด้านในหรือบนกระดาษทิชชู และทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือให้สะอาด

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเยื่อบุบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง

4. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล (อย่างน้อย 60 %แอลกอฮอล์) อย่างน้อย 20 วินาที หลังไอ จาม, ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า, หลังเข้าห้องน้า, ก่อนรับประทานอาหาร และหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน

5. การสวมหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในที่ชุมชน เช่น บนรถโดยสาร และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีอาการไม่สบาย

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมนุมที่มีคนเป็นจำนวนมาก

7. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง

8. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด

9. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการคล้ายหวัดหรือไข้หวัดใหญ่

10.ไปพบแพทย์หากมีไข้ ไอ หรือรู้สึกหายใจลำบาก

สารทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้ คือ

1. 70 % ethyl alcohol เช่น สเปรย์ และ เจลล้างมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70%

2. Sodium hypochlorite ( 0.1-0.5 %) สารฟอกขาว หรือ น้ำยาทำความสะอาดอย่าง Clorox และ Haiter

3. 1 % povido iodine หรือ น้ำยาทำลายเชื้ออย่าง ไอโอดีน และ เบตาดีน

4. 0.12 % Chloroxylenol หรือ สารฆ่าเชื้อที่อยู่ใน Dettol เฉพาะสูตรที่ใช้กับผิวหนัง และล้างแผลได้เท่านั้น

เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน คุณแม่และลูกน้อยจึงควรดูและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดในช่วงที่ยังมีการระบาดของไวรัสนี้อยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคุณแม่ ลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณหมอแอน พญ.ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามเราได้ที่ :

Facbook Babylove Youtube Babylove IG Babylove subscribe

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.