โปรโมชั่นและกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นพิเศษ
จากผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

14 ธันวาคม 2559

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า ผ้าอ้อมเด็ก เบบี้เลิฟ และ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์จำนวนมากกว่า 126,000คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย โดยทุกๆการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯจะร่วมบริจาค $1ต่อ1ห่อผลิตภัณฑ์ 

และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 58 ทางบริษัทฯ ได้ทำการมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้กับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA Thailand โดยมี คุณ ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำการส่งมอบ โดยมี คุณ Caspar Peek (ผู้แทนกองทุนแห่งสหประชาชาติ) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค.

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดี ๆได้เพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่างค่ะ

www.facebook.com/UNFPAThailand

สั่งซื้อออนไลน์

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

© 2016 DSG International (Thailand) PLC. All rights reserved.